menu

Изключителен опит, доказан в успешното осъществяване на сделки и консултантски мандати в течение на повече от 15 години.

Доказан опит


Ние вярваме, че възможностите Булброкърс консултинг, съчетани с доказания ни опит от осъществени сделки, ще дадат достатъчно увереност на нашите местни и международни клиенти относно способностите ни и специфичния ни експертен опит, благодарение на които сме в състояние успешно да изпълняваме и координираме комплексни сделки.