menu
Ръководство
Ivan Nenkov

Иван Ненков

Управител, Ръководител бизнес развитие


Г-н Ненков е завършил Университета за национално и световно стопанство като магистър по Международни икономически отношения. Той участва в развитието на българските финансови пазари от 1992 г. насам, първоначално като финансов журналист, а в последствие е заемал различни мениджърски позиции в местни финансови институции. Той е главен изпълнителен директор на Финансиа груп, председател на съвета на директорите на Булброкърс, управител на Булброкърс консултинг и председател на съвета на директорите на Алфа асет мениджмънт. Отговаря за цялостната дейност на Булброкърс и Булброкърс консултинг след 1999 г. с активното участие в най-важните сделки и проекти. Има водеща роля във формирането и развитието на възникващите пазари.
Lyubomir Evstatiev

Любомир Евстатиев

Управител, Ръководител капиталови пазари


Г-н Евстатиев има магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство в София. Притежава значителен опит в изготвянето на бизнес доклади, специализирани анализи и финансово моделиране. Неговите умения играят важна роля в работата на Булброкърс консултинг при изготвянето на документация във връзка с участия в търгови процедури, емитиране на ценни книжа и други видове капиталово пласиране. Благодарение на своя опит г-н Евстатиев е привлякъл множество мандати от наши клиенти в сферата на сливанията и придобиванията, свързан е с идентифициране на потенциални възможности и изготвяне на пазарни анализи. Като част от екипа на Булброкърс консултинг той е участвал в структурирането и осъществяването на над 100 сделки, включително първични публични предлагания, увеличения на капитала, придобивания, предложения за изкупуване и други консултации.
Deyan Stoyanov

Деян Стоянов

Управител, Ръководител Сливания и придобивания и корпоративни финанси


Г-н Стоянов е следвал във Виенския университет по икономика и бизнес администрация и има диплома по финанси от Югозападния университет в Благоевград. Г-н Стоянов изпълнява длъжността управител, отговарящ за предоставяне на консултантски услуги в сферата на сливанията и придобиванията. Той има значителен опит в областта на привличане на мандати, управление и изпълнение на консултантски услуги в сферата на сливанията и придобиванията и сделки на капиталовите пазари в България и Югоизточна Европа. Участвал е в повечето от големите сделки за сливания и придобивания и приватизационни сделки в България и множество сделки за сливания и придобивания в Централна и Източна Европа и в Австрия.
Експерти
Christo Yanev

Христо Ванев

Директор


Христо Ванев притежава степен магистър-инженер по ядрена енергетика от Техническия университет в София. Неговият опит в изпълнението на консултантски услуги в сферата на сливанията и придобиванията включва участие в повечето от най-големите транзакции и приватизационни сделки в България и Балканския регион. Той има значителни познания в предоставянето на консултантски услуги в сферата на комуналните услуги, телекомуникациите, минната индустрия, хотелиерство, туризъм и отдих. Той отговаря за развитието на дейността, управлението и координацията на проекти, извършването на бизнес анализи, извличане на данни и разработване на стратегии и оценки.
Boyanka Gugulyanova

Боянка Гугулянова

Старши анализатор


Боянка Гугулянова притежава докторска степен по обща психология от Хумболдтовия университет в Берлин, Германия и магистърска степен по психология от университета в Санкт Петербург, Русия. Притежава повече от петнадесет години опит в консултантската дейност с широка експертиза в приватизационни сделки и корпоративни сливания и придобивания в България. Специализирана е в структуриране и координиране на работата по проекти и дю дилиджънс процеси, събиране и анализ на данни, изготвяне на доклади относно проучвания и документация по извършваните сделки.
Boris Drensky

Борис Дренски

Старши анализатор


Борис Дренски има магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Участвал е в редица големи транзакции в сферата на сливанията и придобиванията и в приватизационни сделки и инвестиционни проекти в българската енергетика, индустрия, телекомуникации и банковия сектор. Притежава значителен опит в извършването на проучвания и анализ на данни, структуриране, планиране и изпълнение на процеса на извършване на сделка и изготвяне на свързаните с него документи и доклади, структуриране и координация на дю дилиджънс.