menu

Водеща консултантска компания в България и Югоизточна Европа в областта на сливанията и придобиванията, капиталовите пазари и корпоративните финанси

Ключови сделки


KK електроникс (верига Техномаркет) преструктуриране (2010г. 2011г.)Техномаркет е ...

Пиринхарт търгово предложение (2010г.)Булброкърс консултинг е консултант на мажоритарния ...

Астера Козметикс търгово предложение (2010г.)Създадена в началото на миналия ...

Соларпро холдинг преструктуриране (2010г.)Соларпро холдинг е създаден като дъщерно ...

Българо Американска Кредитна Банка (БАКБ) - оценяване на възможни сценарии ...

Профил на компанията


Булброкърс консултинг е водеща консултантска компания в България и Югоизточна Европа в областта на сливанията и придобиванията, капиталовите пазари и корпоративните финанси. Дружеството има изключителна репутация, базирана на успешно приключени сделки и мандати през последните 15 години.

Нашият екип е реализирал повече сделки в България, отколкото която и да е друга консултантска компания в областта на инвестиционното банкиране и корпоративните финанси.

Със своя опитен и квалифициран персонал нашето дружество има необходимия капацитет да предоставя услуги по комплексни проекти и да отговори на нуждите и стандартите на големи местни и международни клиенти.

Като член на Финансиа груп Булброкърс консултинг притежава значителен потенциал за изпълнение на проекти благодарение на натрупания опит на българския пазар и познаването на спецификите на отделните отрасли в страната.

Мисия и визия


Нашата мисия е да създаваме стойност за нашите клиенти и партньори, като им предлагаме новаторски и съобразени с техните нужди продукти, комбинирани с консултантски услуги, развивайки по този начин трайни и взаимно изгодни взаимоотношения Ние се стремим да предоставяме индивидуални решения, дългосрочна ангажираност, експертни финансови познания и иновации, като същевременно запазваме стабилна финансова основа с ангажимент за непрекъсната и успешна дейност. Ние вярваме, че трябва да допринасяме за просперитета на нашите клиенти, служители и акционери, като в същото време създаваме стойност за обществото, на което служим.

Основни моменти в нашата история


1997    Създаване на Булброкърс като лицензиран инвестиционен посредник
 
2000-2007    Дружеството играе важна роля в редица емблематични за България сделки, включително някои от най-важните приватизационни сделки
 
2009    Булброкърс консултинг разширява значително своята дейност и предприема преструктуриране на своя екип чрез привличане на високо квалифицирани експерти с дългогодишен опит във водещи международни инвестиционни банки и консултантски фирми.
 
2008-2011    Булброкърс консултинг работи в тясно сътрудничество с екипа за стратегически проекти и сливания и придобивания на HYPO NOE Gruppe, Виена.

Член на Финансиа груп


Финансиа груп консолидира дейностите по предоставяне на финансови услуги в рамките на Алфа финанс холдинг в България, Македония и други държави от Югоизточна Европа. Финансиа груп предлага иновативни решения с висока добавена стойност благодарение на синергията между отделните дружества от групата.