menu

Ние ще ви водим през сложния процес на привличане на средства за вашия бизнес

Капиталови пазари и частни пласирания


Булброкърс консултинг е сред водещите консултанти в сферата на сделките на капиталовите пазари. Ние разработваме индивидуален стратегически подход и решения според специфичните нужди на нашите клиенти. Членовете на нашия екип са участвали в структурирането и реализирането на над сто борсови сделки, включително сделки по първично публично предлагане и вторично публично предлагане, други форми на привличане на капитали, търгови предложения и предложения за изкупуване на акции с цел трансформиране на публични дружества в непублични. Дружествата често са заинтересувани от набирането на средства за инвестиционни проекти, за разрастване, осигуряване на ликвидност, преструктуриране на собствеността или други непосредствени, средносрочни или дългосрочни стратегически или финансови нужди. Нашият екип от специалисти притежава необходимата квалификация и ноу-хау, както и съответния опит, за да води клиентите ни през всяка стъпка от процеса на привличане на средства чрез капиталовия пазар. Като се възползваме максимално от предимствата на вече изградените контакти с потенциални инвеститори, като например с институционални, професионални инвеститори и собственици на големи частни капитали, ние се стремим да осигурим адекватен интерес, ценови диапазон и благоприятни параметри за нашите клиенти.

Кръгът от услуги, които предлагаме по отношение на капиталовите пазари, включва:

  • ▪  първично и вторично публично предлагане – провеждане на процедури за публично предлагане на ценни книжа (акции и облигации)

  • ▪  процедури за частно предлагане на ценни книжа (акции и облигации)

  • ▪  Процедури за отправяне на търгови предложения към останалите акционери

  • ▪  Процедури за отправяне на предложения за изкупуване на акции към останалите акционери и трансформиране на дружествата от публични в непублични.

Многогодишният ни опит заедно със задълбоченото познаване на местния капиталов пазар ни правят компания, ползваща се с добра репутация и с доверието на участниците на пазара.