menu

Хората са нашият най-голям актив

Защо Булброкърс Консултинг
Нашата цел е да привличаме и задържим висококвалифицирани, мотивирани и етични професионалисти в сферата на инвестиционното банкиране и консултантските услуги.

Ние се гордеем с репутацията на нашата компания, която грижливо сме градили през годините на местния пазар и сред множество международни инвеститори и професионални партньори. Стремим се да поддържаме нивото и развиваме едно от най-ценните и основни наши качества – силно конкурентен екип от опитни и високо компетентни професионалисти, които работят строго в съответствие с най-добрите международни бизнес и етични стандарти.

Опитът на членовете на нашия екип в различни видове индустрии и на различни географски пазари, съчетани с разностранното им образование формират едно мощно звено с широко-спектърна и взаимно допълваща се компетентност и експертиза.

Поради горепосочените причини, ние винаги приветстваме квалифицирани кандидати и ви каним да изпратите ваша автобиография и мотивационно писмо на следния e-mail адрес: careers@bcon.bg