menu

Нашият високо квалифициран екип от експерти може да ви осигури финансов анализ / финансов инженеринг и независимо становище в съответствие с най-високите професионални стандарти.

Оценки и становищаНашият високо квалифициран екип от експерти може да ви осигури финансов анализ / финансов инженеринг и независимо становище в съответствие с най-високите професионални стандарти.

Булброкърс консултинг предлага извършване на финансов анализ и оценка на предприятия, отрасли или отделни инвестиционни проекти. Ние разработваме комплексни схеми за финансов инженеринг и структури, които са адаптирани към специфичните нужди на клиента и неговите стратегически цели.

Освен това, ние предоставяме консултации при изработването на бизнес модели, включително като предоставяме съдействие при изготвянето на материали и доклади за съответните управителни органи.

Комплексът от услугите ни, свързани с изготвяне на оценки и становища, обхваща:

  • ▪  изготвяне на бизнес оценки чрез използване на комплексни схеми на финансов инженеринг и разработване на структури в съответствие с най-високите професионални стандарти

  • ▪  изготвяне на доклади за оценка и независими становища

  • ▪  съдействие при разработването на бизнес модели