Българо Американска Кредитна Банка (БАКБ) - оценяване на възможни сценарии относно акционерната структура на БАКБ (2009г. – 2010г.)

 

БАКБ е среденa по големина банка в България по отношение на размер на активите.

 

Citigroup Global Markets Limited и Булброкърс консултинг работиха съвместно като ексклузивен консултант по мандат от Gramercy Advisors LLC, мениджър на Gramercy Emerging Markets Fund (Gramercy) за оценяване на възможни сценарии относно притежавания от Gramercy 31% дял в БАКБ.