Соларпро холдинг – преструктуриране (2010г.)

 

Соларпро холдинг е създаден като дъщерно дружество на Каолин, в което се съсредоточават дейностите по ВЕИ проекти (Соларпро холдинг обединява дружествата Алфа енерджи холдинг и Соларпро). През  2010 г. е осъществено преструктуриране на собствеността на Соларпро холдинг, в резултат на което Алфа финанс холдинг става пряк мажоритарен акционер в дружеството.

 

Като първа стъпка в този процес на преструктуриране, акциите на Соларпро холдинг  са допуснати до търговия на регулиран пазар (емисията е в размер 23,9млн. евро). Екипът на Булброкърс консултинг изготвя проспекта и консултира дружеството по време на целия процес по преструктурирането му в публична компания.

 

Като следваща стъпка в преструктурирането на собствеността се стартира процедура по замяна на акции (swap), при която на акционерите на Каолин е дадена възможност да заменят своите акции с акции в Соларпро холдинг. Процедурата е проведена успешно, като през целия период на замяната са заменени 1 330 002 акции на Каолин (5,32% от капитала), т.е. 85,12 %, от максимално възможния размер на замяната съгласно обявените условия. Срещу тях са дадени 34 580 052 акции на Соларпро холдинг или 73,95% от капитала на дружеството. ИП Булброкърс осъществява процедурата по замяна на акции.