Астера Козметикс – търгово предложение (2010г.)

 

Създадена в началото на миналия век, днес Арома е водещ европейски производител на козметика и парфюмерия с дългогодишни традиции в бранша.

 

Булброкърс консултинг е консултант на Арома по търговото предложение за закупуване на акции на Астера козметикс от останалите акционери на дружеството. Обект на предложението са 42,51% от капитала на Астера козметикс, като общата му стойност възлиза на 2,5млн. евро. Предоставените от Булброкърс консултинг услуги обхващат организиране на цялата процедура, изготвяне на необходимите документи и оценки, както и водене на  комуникацията с Комисията по финансов надзор. Инвестиционен посредник по процедурата е Булброкърс.