Пиринхарт – търгово предложение (2010г.)

 

Булброкърс консултинг е консултант на мажоритарния акционер Алфа дивелопмънтс по търговото предложение за закупуване на акции на Пиринхарт от останалите акционери на дружеството.

 

Обект на предложението са 8,2% от капитала на Пиринхарт, като общата му стойност възлиза на 0,1 млн. евро. Предоставените от Булброкърс консултинг услуги обхващат изготвянето на необходимата документация, комуникацията с Комисията по финансов надзор и цялостната организация на процеса. Инвестиционен посредник по процедурата е Булброкърс.